kilise

.info.tr

yaşadığınız yerde kilise

nin bir parçası olun!

TR

Kilise nedir?

Kilise bina değil, insanların oluşturduğu bir yapıdır. İncil kiliseyi İsa Mesih’in bedenine benzeterek açıklıyor: "Her şeyi ayakları altına sererek O'na bağımlı kıldı. O'nu her şeyin üzerinde baş olmak üzere kiliseye verdi. Kilise O'nun bedenidir, her yönden her şeyi dolduranın doluluğudur." Ef.1:22,23

Akdeniz | Doğu Anadolu | Ege | Güneydoğu Anadolu | İç Anadolu | Karadeniz | Marmara