kilise

.info.tr

yaşadığınız yerde kilise

nin bir parçası olun!
<< Ana sayfa

Amasya

Amasya hakkında

Amasya, Bizans dönemindeki kale ve kiliselerin yanı sıra Selçuklu ve Osmanlılar döneminden de birçok eserle süslenmiştir. Kutsal Kitap'ta (Elçilerin İşleri 2:9) "Pontus" olarak adı geçen yerden, Pentikos Günü'nün gerçekleştiği zaman bu bölgeden insanların olduğundan bahsetmiştir. Bölgedeki Hristiyanlık izlerinin birinci yüzyıla dayanmasının sebebi de budur.
Luften Javascript Etkinleştir
Akdeniz | Doğu Anadolu | Ege | Güneydoğu Anadolu | İç Anadolu | Karadeniz | Marmara